Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
20.04.2018  

Obvestilo o predčasnih volitvah v Državni zbor Republike Slovenije

OBVESTILO VOLIVCEM – Predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, 3. junij 2018

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14.4.2018 je bil objavljen odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije.

Glasovanje bo v nedeljo, 3. junija 2018.  

IZSELJENCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Nemčiji) bodo prvo obvestilo o razpisu volitev in načinu glasovanja prejeli po pošti skupaj z volilnim materialom.

Izseljenci lahko glasujejo:
- na volišču na Veleposlaništvu RS v Berlinu, in sicer v nedeljo, 3. junija 2018 med 9. in 17. uro
- po pošti
- v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji) – v ta namen bodo v Sloveniji odprta posebna volišča (OMNIA). Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo Okrajni volilni komisiji najkasneje do 30. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja). Obrazec je dosegljiv

tukaj.

ZDOMCI (polnoletni slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji) lahko glasujejo:
- na volišču na Veleposlaništvu RS v Berlinu, v kolikor bodo najkasneje do 3. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Berlinu. Obrazec je na voljo

tukaj. 

 - po pošti, v kolikor bodo najkasneje do 3. maja 2018 do 24. ure (velja rok prispetja) Državni volilni komisiji posredovali izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo za glasovanje po pošti. Obrazec je na voljo

tukaj.

- na volišču v Republiki Sloveniji (kjer so vpisani v volilni imenik).
 
Izpolnjen in podpisan obrazec za glasovanje po pošti ali za glasovanje na Veleposlaništvu RS v Berlinu ali za glasovanje na voliščih OMNIA je potrebno posredovati:
- po telefaksu: 00 386 143 31 269
- skenirano na elektronski naslov
gp.dvk(at)dvk-rs.si
- po pošti: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, Slovenija

Vlogo je mogoče oddati tudi elektronsko in sicer:

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

 
Državljani RS s stalnim prebivališčem v Nemčiji imajo možnost, da na Veleposlaništvu RS v Berlinu ali na upravni enoti v Sloveniji med 6. in 18. majem 2018 preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa.

Potrjevanje obrazcev podpore:

Volivec da svojo podporo listi kandidatov s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije, dosegljivih tudi na
njihovi spletni strani in sicer najkasneje do 3. maja 2018.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, to pa lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v Nemčiji. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo Veleposlaništva Republike Slovenije v Berlinu.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi
na spletni strani Državne volilne komisije, v primeru nejasnosti pa se lahko obrnete tudi na tukajšnje veleposlaništvo.