Veleposlaništvo RS Berlin /Novice /
06.04.2018  

LETO KULTURNE DEDIŠČINE: IDRIJA – UNESCOVA DEDIŠČINA ŽIVEGA SREBRA

Mesto Idrija z okolico združuje veliko število objektov kulturne dediščine, ki pričajo o izjemnem položaju tega območja v proizvodnji živega srebra. Objekti tehniške dediščine so najneposrednejša priča petstoletnega rudarjenja. Ohranilo se je veliko število redkih in celo edinih primerkov tehniške dediščine. Ohranjene vodne zapornice - klavže so izjemen primer stavbarstva in pričajo o izvirni tehnologiji plavljenja  lesa za potrebe rudnika.

Rudarska dejavnost, ki je zaposlovala moško delovno silo, pa je v mesto privedla tudi čipkarsko dejavnost, ki so jo razvijale ženske in jim je dajala dodaten zaslužek. Idrijska čipka je zvrst klekljane čipke, ki jo že stoletja izdelujejo v Idriji, in je pomemben del slovenske kulturne dediščine. Idrijsko čipko zaznamuje določen repertoar čipkarskih tehnik, zanjo pa so značilni tudi vzorci, poimenovani z ljudskimi imeni kot npr. »srčkovke«, »potonke«, »zibke«.

V okolici Idrije je živelo kmečko prebivalstvo. Ohranjene so domačije močnih premožnih kmetov v Spodnji Idriji in velike samotne domačije v idrijskem hribovju.

Idrija je skupaj z Almadénom iz Španije z izjemno dediščino rudarjenja živega srebra vpisana na Unescov seznam kulturne dediščine.