Veleposlaništvo RS Berlin /Izredni dogodki - COVID-19 /COVID-19: VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI /

V Sloveniji je od 12. 3. 2020 razglašena epidemija COVID-19

Aktualne informacije o številu oboleli, ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade v slovenščini (https://www.gov.si/teme/koronavirus/), angleščini (https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/), italijanščini (https://www.gov.si/it/argomenti/coronavirus/) in madžarščini (https://www.gov.si/hu/temak/koronavirus/).

Kontakti v Sloveniji:


NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO

Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.

 

Letalski promet
Od 12. 5. 2020 je ponovno dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Sloveniji. To velja tako za lete iz EU kot iz tretjih držav. Opozarjamo, da se o izvedbi leta odloča letalski prevoznik, številne letalske družbe še ne izvajajo letov v Slovenijo. Informacijo o tem, ali bo let izveden, lahko pridobite pri letalskem prevozniku.

Pristanki potniških zrakoplovov, ki pripotujejo iz tujine, na javnih letališčih lokalnega pomena do 12. 6. 2020 še niso dovoljeni.

Pomorski promet

Od 15. 5. 2020 se vzpostavljajo konotrolne točke na mejnih prehodih za mednarodni pomorski promet v pristaniščih Koper in Piran.

 

Kopenske meje

Meja  Slovenija–Italija
Vstop v Slovenijo je možen na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Vrtojba - St. Andrea (0:00–24:00),
2. Fernetiči - Fernetti (0:00–24:00),
3. Škofije - Rabuese(0:00–24:00),
4. Krvavi potok - Pesse (05:00–23:00),
5. Robič - Stupizza (05:00–18:00, nedelje in prazniki zaprto),*
6. Rateče - Fusine(0:00–24:00),*
7. Predel – Predil (06:00-09:00; 15:00-18:00, nedelje in prazniki zaprto ),*
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) - Gorizia (Via San Gabriele) (06:00-21:00),*
9. Neblo - Vallico di Venco (06:00-09:00; 15:00-19:00),*
10.Gorjansko - San Pelagio (0:00-24:00).*

* Na kontrolnih točkah Robič - Stupizza, Rateče - Fusine, Predel – Predil, Nova Gorica (Erjavčeva ulica) - Gorizia (Via San Gabriele),  Neblo - Vallico di Venco in Gorjansko - San Pelagio je prehod meje dovoljen le za dnevne migrante ter za prebivalce obmejne občine za nujne gospodarske in kmetijske dejavnosti in obisk ožjih družinskih članov (zakonec/partner, otrok, posvojenec).

Meja  Slovenija–Avstrija
Vstop v Slovenijo je možen na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg (0:00–24:00),
2. Kuzma – Bonisdorf (0:00–24:00; maloobmejni promet),*
3. Karavanke – Karawankentunnel (0:00–24:00),
4. Holmec – Grablach (05:00–23:00),
5. Vič – Lavamund (05:00–23:00),
6. Ljubelj – Loibltunnel (05:00–21:00),
7. Trate – Mureck (05:00–21:00),
8. Radlje – Radlpass (05:00–21:00),
9. Svečina - Bergausen (08:00-18:00)
10. Gederovci – Sicheldorf (0:00–24:00),
11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) (0:00–24:00),
12. Šentilj (magistrala) - Spielfeld (Bundesstraße) (05:00-07:00; 17:00-19:00),
13. Šentilj (železnica) - Spielfeld (Eisenbahn) (0:00–24:00, samo za oprtno tovorno železnico),
14. Jurij - Langegg (05:00-08:00; 16:00-19:00; malobmejni promet),*
15. Kramarovci - St. Anna am Aigen (08:00-18:00, maloobmejni promet),*
16. Gerlinci - Pölten (08:00-18:00, maloobmejni promet),*
17. Cankova - Zeitling (05:00-08:00; 16:00-19:00, malobmejni promet).*

*Na kontrolnih točkah Kuzma - Bonisdorf, Jurij - Langegg, Kramarovci - St. Anna am Aigen, Gerlinci - Pölten in Cankova - Zeitling je prehod meje mogoč le za dnevne delovne migrante s potrdilom delodajalca, za lastnihe zemljišč na obeh straneh meje z dokazili in za osebe, ki bodo obiskale ožje družinske člane.

Meja  Slovenija–Madžarska
Vstop v Slovenijo je možen na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Dolga vas – Redics (0:00–24:00),
2. Hodoš – Bajansenye (06:00–19:00, samo dnevni delovni migranti in lastniki zemljišč),
3. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) (0:00–24:00),
4. Pince (lokalna cesta) – Torniyszentmiklos (Helyi út) (0:00–24:00, samo dnevni delovni migranti in lastniki zemljišč).

Meja Slovenija–Hrvaška
18. 3. 2020 ob 00:00 je začasno prenehalo delovati 25 maloobmejnih prehodov s Hrvaško. Ukrep velja do preklica.

Mednarodni železniški in cestni mejni prehodi ostajajo odprti. Cestni prehodi: Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Podgorje, Starod, Jelšane, Babno Polje, Petrina, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Dobovec, Gruškovje, Zavrč, Ormož, Središče on Dravi, Gibina in Petišovci.

 Seznam odprtih mejnih kontrolnih točk lahko preverite na tej povezavi:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Priporočamo vam, da informacije o mejnem nadzoru in omejitvah izstopa iz Slovenije v vse štiri sosednje države preverite tudi pri pristojnih italijanskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih organih.

KARANTENA PO VSTOPU V SLOVENIJO

Slovenski državljani in osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji
Slovenski državljani in osebe s prijavljenim prebivališčem v Sloveniji, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Osebe s prebivaličem v članicah EU in schengenskega prostora
Osebe s prebivališčem v članicah EU in schengenskega prostora morajo po vstopu v Slovenijo v 14-dnevno karanteno.

Slovenska vlada bo postopoma opuščala obvezno karanteno za osebe s prebivališčem v drugih članicah EU in schengenskega prostora.

Trenutno v Slovenijo brez omejitev lahko vstopajo osebe s prebivališčem na Hrvaškem.

Izjeme od karantenske obveznosti:
- Čezmejni dnevni in tedenski migranti (potrebno je dokazilo o zaposlitvi ali podpisana izjava)
-  Izvajalci gospodarskih dejavnosti in storitev v Sloveniji ali drugi članici EU/schengenskega prostora, in prestopajo mejo v istem dnevu (potrebno je potrdilo o prijavljenem začetku izvajanja storitev, obrazec A1 in negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 3 dni)
- Vozniki v sektorju mednarodnega prevoza (potrebno je »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugo dokazilo)
- Vozniki v tovornem prometu v in iz Slovenije
-  Vozniki v tovornem prometu v tranzitu
-  Osebe, ki Slovenijo zapustijo v istem dnevu (tranzit)
-  Osebe z diplomatskim potnim listom
-  Izvajalci nujnih storitev javnih služb (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala) (potrebno je potrdilo pristojnega ministrstva)
-  Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev, ki prestopajo mejo zaradi izvajanja teh nalog
-  Vozniki slovenskih humanitarnih prevozov, ki mejo prestopajo zaradi izvajanja teh nalog
-  Lastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje, ki opravljajo kmetijsko-poljedelska dela
-  Osebe, ki prečkajo mejo zaradi zdravstvenega pregleda ali posega isti dan (potrebno je dokazilo o pregledu/posegu)
-  Učenci, dijaki, študenti in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
- Učitelji, vzgojitelji, visokošolski učitelji, gostujoči visokošolski učitelji in raziskovalci (potrebno je dokazilo)
-  Osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika in se v državo vrnejo v istem dnevu (potrebno je dokazilo o datumu in uri pogreba)
-  Osebe, ki prestopajo mejo zaradi družinskih razlogov ali obiskov ožjih družinskih članov in mejo prestopajo v istem dnevu
-  Bližnji sorodniki slovenski državljanov oz. člani skupnega gospodinjstva s prebivališčem v članici EU ali schengenskega prostora
-  Lastniki nepremičnin in registriranih zračnih ali vodnih plovil ter njihovi družinski člani (potrebno je dokazilo o lastništvu)
- Turisti z rezervirano nočitvijo v turističnem obratu (potrebno je dokazilo o rezervaciji)

Osebe s prebivališčem v tretjih državah
Osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz tretjih držav, morajo v 14-dnevno karanteno.

Če v Sloveniji nimajo prijavljenega bivališča, karanteno prestajajo na dejanskem naslovu bivanja v Sloveniji.

Če v Slovenijo vstopajo zaradi dela, morajo ob prestopu meje predložiti potrdilo delodajalca. V potrdilu mora biti tudi naveden naslov, kjer bodo nastanjeni v času 14-dnevne karantene.

Izjeme od karantenske obveznosti:
- Osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Slovenijo v istem dnevu (potrebno je dokazilo o datumu in uri pogreba)
- Vozniki v tovornem prometu v in iz tretjih držav, vozniki tovornega prometa v tranzitu in vozniki v sektorju mednarodnega prevoza (s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugim dokazilom)
- Osebe z diplomatskim potnim listom
- Izvajalci nujnih storitev (potrebno je potrdilo pristojnega ministrstva)
- Pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev, ki mejo prestopajo zaradi opravljanja svojih nalog
- Vozniki slovenskih humanitarnih prevozov, ki mejo prestopajo zaradi opravljanja nalog humanitarne prevoze za Slovenijo, ki mejo prestopajo zaradi izvajanja teh nalog
- Osebe z diplomatskim potnim listom
- Osebe, ki Slovenijo zapustijo v istem dnevu (tranzit)
-  Učenci, dijaki, študentje in raziskovalci (potrebno je dokazilo in negativni test na COVID-19, ki ni starejši od 3 dni)
-  Osebe, ki imajo v Sloveniji zdravstveni pregled ali poseg (potrebno je dokazilo)

Komu se vstop v Slovenijo zavrne?
- Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, in ob prečkanju meje potrdijo, da so okuženi s COVID-19 ali kažejo bolezenske znake okužbe (kašelj, povišana telesna temperatura, težko dihanje).
- Osebam, ki zaradi ukrepov sosednjih držav Slovenije ne bi mogle zapustiti.
- Tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.

  

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V SLOVENIJI

Od razglasitve epidemije 12. 3. 2020 je slovenska vlada sprejela več ukrepov za zamejevanje širjenja okužbe s COVID-19. V Sloveniji se je ustavlilo javno življenje, delovale so le nujne storitve. Državni organi so izvajali le najnujnejše naloge. Vlada je pozvala tudi vsa podjetja in ustanove, da v največji možni meri izvajajo delo od doma. 

Zaradi umirjanja epidemije COVID-19 se od 17. aprila naprej v Sloveniji postopno sproščajo nekateri ukrepi za zamejevanje širitve okužb.

Veljajo naslednji ukrepi:
- Zaprte so nekatere javne ustanove (kinodvorane, gledališča, …),
- Prepovedano je zbiranje več kot 50 ljudi na javnih prostorih,
- Prepovedano je zbiranje ljudi v zaprtih prostorih,
- Prepovedane so množične prireditve na prostem,
- Prepovedana je ponudba in prodaja blaga in nekaterih storitev neposredno potrošnikov (turistične namestitve nad 30 oseb, velnes storitve, nekatere športno-rekreacijske storitve, kulturne prireditve),
- V zaprtih javnih prostorih je obvezna uporaba razkužil in zaščita dihal z zaščitno masko,
- Omejeni so obiski v nekaterih zaporih,

 Vozniška in prometna dovoljenja, ki so potekla od 18. 3. 2020 do 17. 5. 2020, so podaljšana do 30. 6. 2020.

Kaj je dovoljeno:
- obisk muzejev, galerij in knjižnic,
- zadrževanje na javnih krajih za skupine oseb, če so člani iste družine ali gospodinjstva, če so sodelavci, ki skupaj hodijo na delo, če so pripadniki Civilne zaščite,
- storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
- osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
- izvajanje športno-rekreativnih dejavnosti na javnih površinah v občini bivanja (individualni športi in skupinski športi, kjer ne prihaja do stikov med igralci),
- športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
- dovoljeni so treningi v vrhunskem športu,
- dovoljena so profesionalna športna tekmovanja do državne ravni (brez gledalcev),
- sklepanje zakonskih zvez (ob upoštevanju omejitev),
- opravljanje nepremičninskega posredovanja,
- opravljanje dimnikarskih storitev,
- obiski v domovih za ostarele (ob upoštevanju omejitev),
- verski obredi (ob upoštevanju omejitev),
- odprtje in strežba v gostniskih lokalih,
- javni potniški promet v Sloveniji (ob upoštevanju predpisanih higienskih ukrepov),
- Zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih (ob zagotavljanju zadostne razdalje med posamezniki, spoštovanju higienskih ukrepov),
- Delovanje planinskih koč, hostlov, kampov in manjših turističnih nastanitev (do 30 oseb),
- Izvajanje nekaterih dejavnosti v šolah vožnje,
- Pouk v glasbenih šolah,
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu,
- uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Odprte so vse trgovine in poslovalnice. Obvezna je uporaba zaščitnih mask in razkuževanje rok.

 

Zdravstvene storitve v Sloveniji:
Od 11. 5. 2020 se v Sloveniji ponovno opravljajo vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve. Na posege prihajajo le zdrave osebe. Te osebe kot izvajalci storitev se morajo držati predpisanih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

Od 14. marca od 8. ure dalje so določene najvišje dovoljene cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme.


Zadnjič posodobljeno: 26. 5. 2020