Veleposlaništvo RS Berlin /Izredni dogodki - COVID-19 /COVID-19: VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI /

S COVID-19 povezani ukrepi v Sloveniji

V Sloveniji je od 19.10.2020 ponovno razglašena pandemija.

Spletne strani slovenske vlade
Aktualne informacije o številu obolelih, veljavnih ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade v slovenščini, angleščini, italijanščini  in madžarščini.

Klicni center
Vladni klicni center za informacije o COVID-19 in o veljavnih ukrepih deluje od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.

Telefonska številka iz slovenskih omrežij: 080 1404

Telefonska številka za klice iz tujine: +386 1 478 7550

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države oz. administrativne enote prihajate v Slovenijo. Glede na epidemiološko situacijo slovenska vlada države deli na epidemiološko varna območja in območja s slabimi epidemiološkimi razmerami (t.i. rdeči seznam).

Nemčija je od 12.12.2020 na slovenskem rdečem seznamu. Po prihodu v Slovenijo je obvezna 10-dnevna karantena. Podoobnosti o izjemah od karantenske obveznosti in o možnosti predčasnega zaključka karantene so navedene v nadaljevanju.

Aktualne sezname držav in podrobnosti o omejitvah za prihode iz posameznih območij si lahko preberete na tej povezavi

Letalski promet
Od 12. 5. 2020 je ponovno dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Sloveniji. To velja tako za lete iz EU kot iz tretjih držav. Opozarjamo, da se o izvedbi leta odloča letalski prevoznik, številne letalske družbe še ne izvajajo letov v Slovenijo. Informacijo o tem, ali bo let izveden, lahko pridobite pri letalskem prevozniku.

Odprta so mednarodna letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik), Edvarda Rusjana Maribor (Slivnica) in Portorož (Sečovlje).

Pomorski promet
Od 15. 5. 2020 sta vzpostavljeni konotrolni točki na mejnih prehodih za mednarodni pomorski promet v pristaniščih Koper (Capodistria) in Piran (Pirano).

Kopenske meje
Od 8. 3. 2021 so odprti le nekateri mejni prehodi za prometni in železniški promet na na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.

Aktualni seznam odprtih mejnih kontrolnih točk in njihove obratovalne čase lahko preverite na spletnih straneh slovenske Policije.

Na slovensko-hrvaški meji obratujejo vsi mejni prehodi.

Priporočamo vam, da informacije o mejnem nadzoru in omejitvah izstopa iz Slovenije v vse štiri sosednje države preverite tudi pri pristojnih italijanskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih organih.

 

KARANTENA PO VSTOPU V SLOVENIJO

Prihodi iz Nemčije v Slovenijo
Od 12.12.2020 je Nemčija na slovenskem rdečem seznamu držav s slabo epidemiološko sliko.

Osebe, ki v Slovenijo pripotujejo iz Nemčije, morajo v obvezno 10-dnevno karanteno.

Od 29. 3. 2021 karantene v Sloveniji ni več mogoče predčasno zaključiti.

Oseba, ki predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, lahko v Slovenijo vstopi brez karantene. Priznani so izvidi PCR testov. PCR test pred vstopom v Slovenijo ne sme biti starejši od 48 ur (od odvzema brisa) in opravljen v članici EU ali schengenskega območja.

Od 26. 3. 2021 izjeme od karantene ni mogoče več uveljavljati z negativnim izvidom hitrega antigenskega testa.

Potniki, ki v Slovenijo vstopajo iz Nemčije, in so v zadnjih 6 mesecih preboleli COVID-19 ali so že prejeli dva odmerka cepiva proti COVID-19, od 13. 2. 2021 lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene. Potrebno je predložiti ustrezna dokazila.

Določene so posamezne izjeme od karantenske obveznosti.

Prihodi iz območij na zelenem seznamu
Karantena ni potrebna.

Prihodi iz območij na rdečem seznamu
Po prihodu v Slovenijo je obvezna 10-dnevna karantena.

Karantene od 29. 3. 2021 ni več mogoče predčasno zaključiti.

Kararantena ni obvezna v naslednjih primerih:
- Oseba predloži negativni izvid PCR-testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Test pred vstopom v Slovenijo ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Opravljen mora biti v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja. 
- Oseba je v zadnjih 6 mesecih prebolela COVID-19 in to So preboleli COVID-19 in to dokazuje s pozitivnim izvidom testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je star vsaj 21 dni in ne več kot 6 mesecev, ali predloži zdravniško potrdilo, izdano v članici EU ali schengenskega prostora.
- Oseba, ki je že bila cepljena proti COVID-19 in to dokazujejo s potrdilom o cepljenju, in je od drugega cepljenja že minilo vsaj 7 dni (cepivo Biontech/Pfizer) oz. 14 dni (cepivo Moderna) oz. je minilo 21 dni od prvega cepljenja (cepivo AstraZeneca).

Izjeme od karantenske obveznosti so (ni potrebno predložiti negativnega izvida testiranja):
- oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
- oseba, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
- oseba, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
- oseba z diplomatskim potnim listom;
- otrok, ki še ni dopolnil 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

Vlada je določila tudi naslednje izjeme od karantenske obveznosti za potnike, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, ob predložitvi negativnega izvida testiranja, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa:
- čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
- oseba, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
- oseba, ki prevaža dnevne šolarje in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
- dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje;
- oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.

Celotni seznam izjem in dodatne podrobnosti o prehajanju meja v času pandemije lahko preberete na spletnih straneh slovenske vlade.

 

Komu se vstop v Slovenijo zavrne?
- Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, in ob prečkanju meje potrdijo, da so okuženi s COVID-19 ali kažejo bolezenske znake okužbe (kašelj, povišana telesna temperatura, težko dihanje).
- Osebam, ki zaradi ukrepov sosednjih držav Slovenije ne bi mogle zapustiti.

Tranzit
Tranzit preko Slovenije je dovoljen. Tranzit mora biti zaključen v 6 urah, brez nepotrebnega ustavljanja. Nočitve v primeru tranzita niso dovoljene.

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V SLOVENIJI
V Sloveniji je bila 19. 10. 2020 ponovno razglašena epidemija. Trenutno je omejeno javno življenje, zaprte so številne ustanove, trgovine in ponudniki storitev. Javni potniški promet obratuje v omejenem obsegu. Omejeno je gibanje po državi in v nočnem času med 22. in 5. uro.

Podrobnosti o ukrepih za zamejitev širjenja okužb lahko preberete na tej povezavi, o omejitvah zbiranja pa na tej povezavi.

Veljajo tudi naslednji ukrepi:
- Prepovedano je zbiranje več kot 10 ljudi.
- Prepovedane so prireditve, javni shodi, praznovanja, poroke in verski obredi.
- Omejeno je prehajanje med nekaterimi regijami.
- Prepovedano je gibanje izven prebivališča med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj.
- Športna tekmovanja potekajo brez gledalcev.
- Zaprti so gostinski obrati (izjema: dovoljena je dostava, dovoljen je osebni prevzem med 6. in 21. uro).
- Zaprti so hoteli (izjeme za prenočevanje: uradne delegacije, gospodarske delegacije, športne ekipe).
- Dovoljena je rekreativna vadba do 10 oseb (upoštevati je potrebno higienske ukrepe).
- Zaprte si diskoteke, nočni klubi, igralnice.
- Zaprti so kinematografi in  kulturne ustanove (izjema: knjižnice).
- Omejeno je delovanje upravnih enot in sodišč.
- Javni promet deluje v omejenem obsegu.

Glede na aktualno epidemiološko sliko se veljavni ukrepi lahko med statističnimi regijami razlikujejo. Ukrepe, ki veljajo v posamezni regiji, lahko pregledate na tej povezavi.

DODATNI UKREPI MED 1. IN 11. APRILOM
Slovenska vlada je sprejela odločitev, da bodo med 1. in 12. aprilom 2021 v Sloveniji veljale dodatne omejitve javnega življenja. Namen ukrepov je zajeziti širjenje bolezni COVID-19.

Med drugim bo:
- prepovedano prehajanje med regijami (z izjemo velikonočne nedelje, 4. aprila, med 5. in 22. uro za zasebne obiske);
- obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na odprtih javnih krajih;
- prepovedano zbiranje ljudi in javne prireditve, shodi in praznovanja;
- omejeno delovanje javnega prevoza;
- odprte le nekatere trgovine in določne storitve;
- zaprte kulturne ustanove;
- zaprti verski objekti in prepovedana javna bogoslužja;
- prepovedana organizirana športna vadba


Uporaba zaščitnih mask je obvezna:
- na odprtih javnih površinah (od 1. do 11. 4. 2021),
- v zaprtih javnih prostorih,
- na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati zadostne medosebne razdalije.
- v osebnih vozilih (izjemi: v vozilu je ena oseba, v vozilu so člani istega gospodinjstva).
- na javnih prevoznih sredstvih.

ZDRAVSTVENE STORITVE V SLOVENIJI
Zdravstvene in zobozdravstvene storitve se izvajajo pod posebnimi zaščitnimi pogoji. Večina preventivnih storitev se ne izvaja. Pred obiskom zdravstvene ustanove se obvezno naročite na termin.

 

Zadnjič posodobljeno: 30. 3. 2021