Veleposlaništvo RS Berlin /Izredni dogodki - COVID-19 /COVID-19: VELJAVNI UKREPI V SLOVENIJI /

S COVID-19 povezani ukrepi v Sloveniji

V Sloveniji je od 19.10.2020 ponovno razglašena pandemija.

Spletne strani slovenske vlade
Aktualne informacije o številu obolelih, veljavnih ukrepih in priporočilih najdete na posebni spletni strani slovenske vlade v slovenščini (https://www.gov.si/teme/koronavirus/), angleščini (https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/), italijanščini (https://www.gov.si/it/argomenti/coronavirus/) in madžarščini (https://www.gov.si/hu/temak/koronavirus/).

Klicni center
Vladni klicni center za informacije o COVID-19 in o veljavnih ukrepih deluje od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.

Telefonska številka iz slovenskih omrežij: 080 1404

Telefonska številka za klice iz tujine: +386 1 478 7550

 

NADZOR NA MEJAH PRI VSTOPU V SLOVENIJO
Potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom: https://www.policija.si/images/stories/NovinarskoSredisce/SporocilaZaJavnost/2020/05_maj/20_navodilo_za_potnike_na_meji/SLO_Navodila_NIJZ_za_potnike_na_meji.pdf

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države oz. administrativne enote prihajate v Slovenijo. Glede na epidemiološko situacijo slovenska vlada države uvršča na tri sezname – zelenega (epidemiološko varna območja), oranžnega (poslabšane epidemiološke razmere) in rdečega (območja s slabimi epidemiološkimi razmerami).

Nemčija je od 12.12.2020 na slovenskem rdečem seznamu. Po prihodu v Slovenijo je obvezna 10-dnevna karantena. Podoobnosti o izjemah od karantenske obveznosti in o možnosti predčasnega zaključka karantene so navedene v nadaljevanju.

Aktualne sezname držav in podrobnosti o omejitvah za prihode iz posameznih območij si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Letalski promet
Od 12. 5. 2020 je ponovno dovoljen mednarodni letalski potniški promet v Sloveniji. To velja tako za lete iz EU kot iz tretjih držav. Opozarjamo, da se o izvedbi leta odloča letalski prevoznik, številne letalske družbe še ne izvajajo letov v Slovenijo. Informacijo o tem, ali bo let izveden, lahko pridobite pri letalskem prevozniku.

Odprta so mednarodna letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik), Edvarda Rusjana Maribor (Slivnica) in Portorož (Sečovlje).

Pomorski promet
Od 15. 5. 2020 se vzpostavljajo konotrolne točke na mejnih prehodih za mednarodni pomorski promet v pristaniščih Koper (Capodistria) in Piran (Pirano).

Kopenske meje

Od 13. februarja 2021 bodo ponovno odprti vsi mejni prehodi za prometni in železniški promet na na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Potniki, ki bodo vstopali v Slovenijo, morajo še vedno spoštovati omejitve, ki trenutno veljajo zaradi zamejevanja širjenja COVID-19, vključno s karantensko obveznostjo.

Meja Slovenija–Italija
Slovenski in italijanski državljani lahko mejo prestopajo na vseh kontrolnih točkah/mejnih prehodih.

Ostali potniki v Slovenijo lahko vstopajo na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Vrtojba - St. Andrea (0:00–24:00),
2. Fernetiči - Fernetti (0:00–24:00),
3. Škofije - Rabuese(0:00–24:00),
4. Krvavi potok - Pesse (05:00–23:00).

Meja Slovenija–Avstrija
Slovenski in avstrijski državljani lahko mejo prestopajona vseh kontrolnih točkah/mejnih prehodih.

Ostali potniki v Slovenijo lahko vstopijo na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Karavanke – Karawankentunnel (0:00–24:00),
2. Ljubelj – Loibltunnel (05:00–21:00),
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn) (0:00–24:00),
4. Šentilj (železnica) - Spielfeld (Eisenbahn) (0:00–24:00, odprto za tovorniške in potniške vlake po voznem redu).

Meja Slovenija–Madžarska
Slovenski in madžarski državljani lahko mejo prestopajo na kontrolnih točkah Dolga vas, Pince (avtocesta), Pince (regionalna cesta), Verica-Čepinci in Hodoš.

Ostali potniki v Slovenijo lahko vstopijo na naslednjih kontrolnih točkah:
1. Dolga vas – Redics (0:00–24:00),
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút) (0:00–24:00).

Meja Slovenija–Hrvaška
Slovenski in hrvaški državljani lahko mejo prestopajo na vseh mednarodnih in maloobmejnih prehodih. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo tudi osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu EU.

Aktualni seznam odprtih mejnih kontrolnih točk in njihove obratovalne čase lahko preverite na tej povezavi:
https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Priporočamo vam, da informacije o mejnem nadzoru in omejitvah izstopa iz Slovenije v vse štiri sosednje države preverite tudi pri pristojnih italijanskih, hrvaških, madžarskih in avstrijskih organih.

 

KARANTENA PO VSTOPU V SLOVENIJO

Prihodi iz Nemčije v Slovenijo
Od 12.12.2020 je Nemčija na slovenskem rdečem seznamu držav s slabo epidemiološko sliko.

Osebe, ki v Slovenijo pripotujejo iz Nemčije, morajo v obvezno 10-dnevno karanteno.

Karanteno lahko predčasno zaključite, če opravite testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2, vendar ne prej kot peti dan od začetka karantene, in je izvid testiranja negativen.

Oseba, ki predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, lahko v Slovenijo vstopi brez karantene. Priznani so izvidi PCR testov, od 9.1.2021 naprej pa tudi negativni izvidi hitrih antigenskih testov (HCR). PCR test pred vstopom v Slovenijo ne sme biti starejši od 48 ur, HCR test pa ne starejši od 24 ur.

Potniki, ki v Slovenijo vstopajo iz Nemčije, in so v zadnjih 6 mesecih preboleli COVID-19 ali so že prejeli dva domerka cepiva proti COVID-19, bodo od 13. 2. 2021 lahko v Slovenijo vstopili brez karantene. Potrebno bo predložiti ustrezna dokazila.

Določene so posamezne izjeme od karantenske obveznosti.

Prihodi iz območij na zelenem seznamu
Karantena ni potrebna.

Prihodi iz območij na oranžnem seznamu
Karantena ni potrebna.

Prihodi iz območij na rdečem seznamu

Po prihodu v Slovenijo je potrebna 10-dnevna karantena.

Karanteno lahko predčasno zaključite, če opravite PCR testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 peti dan od začetka karantene in je izvid testiranja negativen.

Oseba, ki predloži negativni izvid PCR-testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2, lahko v Slovenijo vstopi brez karantene. Test pred vstopom v Slovenijo ne sme biti starejši od 48 ur. Opravljen mora biti v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji, ki jo slovenske institucije priznavajo kot ustrezno in verodostojno (seznam takšnih organizacij je dostopen na https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/).

Od 9. 1. 2021 potniki, ki prihajajo iz EU ali schengenskega območja, predložijo tudi negativni izvid testiranja s hitrim antigenskim testom (HCR). HCR-test pred vstopom v Slovenijo ne sme biti starejši od 24 ur in opravljen v EU ali schengenskem prostoru.

Od 13. 2. 2021 potnikom ni potrebno v karanteno, če So preboleli COVID-19 in to dokazujejo s pozitivnim izvidom testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki je star vsaj 21 dni in ne več kot 6 mesecev;

Od 13. 2. 2021 potnikom ni potrebno v karanteno, če So že bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva proti COVID-19 in to dokazujejo s potrdilom o cepljenju, in je od cepljenja že minilo vsaj 7 dni (cepivo Biontech/Pfizer), oz. 14 dni (cepivo Moderna), oz. 21 dni (cepivo AstraZeneca);

 Izjeme od karantenske obveznost so:
- oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
- oseba, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po vstopu, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v 8 urah po izstopu iz nje;
- oseba, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najkasneje v 6 urah po vstopu;
- oseba z diplomatskim potnim listom;
- predstavnik tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
- pripadnik Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
- oseba, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
- otrok, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;-
pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje;
- dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

Vlada je določila tudi naslednje izjeme od karantenske obveznosti ob predložitvi negativnega izvida testiranja, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa:
- čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
- oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
- državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
- oseba, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

Negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni morajo te osebe predložiti, le če prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko kot Slovenija.

Celotni seznam izjem in dodatne podrobnosti o prehajanju meja v času pandemije lahko preberete na spletnih straneh slovenske vlade: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 

Komu se vstop v Slovenijo zavrne?
- Tujcem, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, in ob prečkanju meje potrdijo, da so okuženi s COVID-19 ali kažejo bolezenske znake okužbe (kašelj, povišana telesna temperatura, težko dihanje).
- Osebam, ki zaradi ukrepov sosednjih držav Slovenije ne bi mogle zapustiti.
- Tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno.

Tranzit
Tranzit preko Slovenije je dovoljen. Tranzit mora biti zaključen v 6 urah, brez nepotrebnega ustavljanja. Nočitve v primeru tranzita niso dovoljene.

Podrobnosti o odrejanju karantene in izjemah od karantenske obveznosti lahko preberete na tej spletni strani: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

 

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB V SLOVENIJI
V Sloveniji je bila 19.10.2020 ponovno razglašena epidemija. Trenutno je omejeno javno življenje, zaprte so številne ustanove, trgovine in ponudniki storitev. Javni potniški promet obratuje v omejenem obsegu. Omejeno je gibanje po državi in v nočnem času med 21. in 6. uro.

Podrobnosti o ukrepih lahko preberete tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/

Veljajo tudi naslednji ukrepi:
- Prepovedano je zbiranje ljudi.
- Prepovedane so prireditve, javni shodi, praznovanja, poroke in verski obredi.
- Omejeno je prehajanje med občinami.
- Prepovedano je gibanje izven prebivališča med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj.
- Prepovedana je skupinska in organizirana športna dejavnost (izjema: profesionalni in vrhunski športniki).
- Športna tekmovanja potekajo brez gledalcev.
- Zaprti so gostinski obrati (izjema: dovoljena je dostava, dovoljen je osebni prevzem med 6. in 21. uro).
- Zaprti so hoteli (izjeme za prenočevanje: uradne delegacije, gospodarske delegacije, športne ekipe).
- Zaprte so trgovine, večje od 400 m2.
- Zaprti si športni in rekreativni objekti za skupinsko vadbo .
- Zaprte si diskoteke, nočni klubi, igralnice.
- Zaprti so kinematografi in  kulturne ustanove (izjema: knjižnice).
- Omejeno je delovanje upravnih enot in sodišč.
- Javni promet deluje v omejenem obsegu.

Glede na aktualno epidemiološko sliko se veljavni ukrepi lahko med statističnimi regijami razlikujejo. Ukrepe, ki veljajo v posamezni regiji, lahko pregledate na tej povezavi: https://www.gov.si/zbirke/seznami/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-covid-19-po-regijah/

Podrobnosti o veljavnih ukrepih si lahko preberete na teh spletnih straneh: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/ in https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/

Uporaba zaščitnih mask je obvezna:
- v zaprtih javnih prostorih,
- na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati zadostne medosebne razdalije.
- v osebnih vozilih (izjemi: v vozilu je ena oseba, v vozilu so člani istega gospodinjstva).
- na javnih prevoznih sredstvih.

ZDRAVSTVENE STORITVE V SLOVENIJI
Zdravstvene in zobozdravstvene storitve se izvajajo pod posebnimi zaščitnimi pogoji. Večina preventivnih storitev se ne izvaja. Pred obiskom zdravstvene ustanove se obvezno naročite na termin.

 

Zadnjič posodobljeno: 12. 2. 2021