Veleposlaništvo RS Berlin /oktober 2019, Brane Zorman /

Brane Zorman, intermedijski umetnik in skladatelj

Brane Zorman, intermedijski umetnik in skladatelj ter zvočni man-i-pul-ator, producent, kurator. Zvočna dela komponira za gledališke, plesne, intermedijske dogodke in predstave. Raziskuje možnosti obdelave, prezence, percepcije, umestitve in reinterpretacije zvoka. Z uporabo starih (analognih) in digitalnih tehnologij preči polja glasbenega, intermedijskega in vizualnega prostora. Razvija strategije, tehnike, dinamične in interaktivne interpretacijske module, snema in reintrepetira zvočne krajine, z uporabo sofisticiranih orodij kreira elektronske in akustične zvočne skulpture. Je curator zvočnega cikla ZVOČITI sounding DUO, razstav zvočne umetnosti. Z Ireno Pivka sta soavtorja projekta radioCona in zvočne galerije Steklenik v Rastinjaku Tivoli, Ljubljana.

www.branezorman.si
www.cona.si
http://www.steklenik.si/
www.radiocona.si


Brane Zorman Eklekto-Elekro-Relay


V Berlinu bom razvil, dodelal in predstavil zvočno delo Eklekto-Elekro-Relay, ki je sestavljeno iz večih vsebinskih in lokacijskih sklopov. V snemalno lokacijskem nameravam v urbanem in naravnem (zvočno manj onesnaženem delu mesta) nameravam zabeležiti zvočne krajine (šumi mesta iz oddaljenosti,  vrvež v mestu, elektromagnetna sevanja aparatov in naprav, ter sevanj iz zraka – WIFI, podatkovni stolpi…). Z editiranimi in obdelanimi posnetki bom v živo nastopil v panke.gallery. Gerichtsstrasse 23,  Hof 5 - Berlin Wedding 11. Oktobra zvečer. Panke galerijo  vodi jo kustos in intermedijski umetnik Robert Sakrowski, (bil je tudi so-kurator programa Trasmedialle). V sklopu tehničnih in časovnih možnosti bom ativno vljučil tudi publiko. Obiskovalci bodo v vlogi anten, ki z dotiki na neizolirano žico na interni pasivni žični napeljavi spreminjajo upornost in aktivno spreminjajo lokalno transmisijo posnetih zvočnih krajin in elektromagnetnih radijskih signalov.
V Berlinu bom pričel z delom na novi elektroakustični skladbi, ki bo imela za osnovo zvok dreves. Zato se nameravam v sklopu svojega bivanja povezati tudi z raziskovalnim oddelkom berlinskega Botaničnega vrta (Botanical Museum Berlin). V Ljubljani že intenzivno sodelujem z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani predvsem kot kurator galerije Steklenik v Rastlinjaku Tivoli s katerimi programsko sodeluje zavod CONA katerega director sem. Tam sem že opravil nekaj snemalnih terminov. V Berlinu pa bom poskusil najti biologe raziskovalce, ki raziskujejo prehranjevanje in komunikacijo med drevesi.