Veleposlaništvo RS Berlin /Slovenski znanstveniki v Nemčiji /Dr. Tanja Škerlavaj /

DOC. DR. TANJA ŠKERLAVAJ, PODOKTORSKA RAZISKOVALKA NA UNIVERZI JUSTUS-LIEBIG V GIEßNU

Doc. dr. Tanja Škerlavaj, profesorica angleščine in nemščine, je leta 2014 doktorirala s področja nemškega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od aprila 2017 je podoktorska štipendistka na Inštitutu za germanistiko Univerze Justus-Liebig v Gießnu, kjer raziskuje zunanjo komunikacijo institucije gledališče z besediloslovnega in multimodalnega vidika ter poučuje na dodiplomskem študiju. Njena področja raziskovanja so besediloslovje in stilistika, pomenoslovje, skladnja, multimodalno jezikoslovje in analiza diskurza.
Kot doktorska študentka je bila štipendistka Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) na Univerzi v Leipzigu, študijsko in raziskovalno pa se je izpopolnjevala tudi na Univerzi v Bremnu, Univerzi v Passau, Univerzi Humboldt v Berlinu in na Univerzi v Mannheimu.

Po končanem doktorskem študiju je bila dejavna kot asistentka za nemški jezik na Oddelku za germanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani (nadomeščanje), kjer je bila leta 2016 izvoljena v habilitacijski naziv „docentka“. Redno se udeležuje mednarodnih simpozijev ter svoje prispevke objavlja v slovenskih in tujih publikacijah. Njena knjiga z naslovom Stilistische Funktionen von Mehrdeutigkeit in deutschen Werbetexten (Stilistične funkcije večpomenskosti v nemških oglaševalskih besedilih) je decembra 2017 izšla pri nemški založbi Peter Lang. Za svoje javno priznane dosežke s področja raziskovanja in posredovanja nemškega jezika je leta 2016 prejela podporno nagrado Jacoba in Wilhelma Grimma Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).


giessen.de/fbz/fb05/germanistik/absprache/sprachverwendung/skerlavaj-tanja(Vir: Janez Zalaznik)