Veleposlaništvo RS Berlin /Slovenski znanstveniki v Nemčiji /Dr. Mateja Steinbrück Platiše /

22. 04. 2016

dr. MATEJA STEINBRÜCK PLATIŠE, raziskovalka in habilitantka na Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg

dr. Mateja Steinbrück Platiše je raziskovalka in habilitantka na Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg. Vodi raziskovalni projekt z naslovom Odgovornost mednarodnih organizacij za kršitve človekovih pravic. Raziskovalni projekt je bil leta 2012 nagrajen s strani EU z Marie Curie štipendijo. V njena področja raziskovanja sodijo splošno mednarodno pravo, človekove pravice, mednarodno institucionalno pravo, mednarodno reševanje sporov, teorija prava ter Evropsko pravo.

Od leta 2014 predava tudi na Fakulteti za pravo na Univerzi v Heidelbergu. Preden je postala raziskovalka na Max Planck Institutu, je predavala tudi na Universite Catholique de Lille, Faculte Libre de Droit ter na Univerzi v Hamburgu, več let pa je delala tudi kot strokovna sodelavka na Evropskemu sodišču za človekove pravice.

 


Vir: http://www.mpil.de/de/pub/institut/personen/wissenschaftlicher-bereich/mplatise.cfm#about