Veleposlaništvo RS Berlin /Januar 2016, Marko Orel /

Marko Orel: co-founder & project manager


"Vse večje število ustvarjalcev se samozaposluje ali dela v manjših, lastnih podjetjih oziroma organiziranih kolektivih. Sodelo ali coworking predstavlja koncept sodobnega načina dela, ki samostojno delujočim ustvarjalcem ter ostalih delujočih znotraj polja kreativnih industrij omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovni prostor z drugimi ustvarjalci svoje ali ene izmed sorodnih panog. Koncept sodela je še nepopolno raziskano, predvsem pa v domači regiji slabo poznano področje, zato dodatno raziskovanje, predvsem v Berlinu, ki ima največjo koncentracijo sodelovnih prostorov na stari celini, lahko na tem področju prispevala tako k teoriji kot tudi praksi.
Rezidenčni program bo Marko Orlu omogočil, da bo predvsem znotraj svojega akademskega delovanja preučil fenomen razvoja Berlina kot največje in najbolj efektivne evropske ustvarjalne regije, kar bi lahko pripomoglo k razumevanju in predstavitvi vseh prednosti uporabe sodelovnih prostorov ter potencialno vplivalo tudi na družbeni angažma ustvarjalcev, ustvarjanja novih sodelovnih prostorov, namenjenih predvsem ustvarjalnim posameznikom ter manjšim, že oblikovanim skupinam le-teh."(Coworking by David Lotric)