Veleposlaništvo RS Berlin /Obrambni ataše /

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
OBRAMBNI ATAŠE

Obrambni ataše

polkovnik Jani Topolovec

Obrambni ataše je uradni predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji. 

Pristojen je tudi za obrambno-vojaško sodelovanje s Kraljevino Dansko.

Temeljne naloge obrambnih atašejev Republike Slovenije v državah akreditacije so:
• zastopanje interesov države, Ministrstva za obrambo in obrambnih sil Republike Slovenije,
• predstavljanje obrambnih sil in sistema zaščite in reševanja Republike Slovenije,
• razvijanje in pospeševanje sodelovanja med obrambnimi ministrstvi in obrambnimi silami,
• spremljanje stanja in razvoja obrambnih sil ter obrambne in varnostne politike v državah akreditacije.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/
http://www.slovenskavojska.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-zascito-in-resevanje/
Zvezno ministrstvo za obrambo Republike Nemčije
Zvezna nemška vojska