Veleposlaništvo RS Berlin /Ekonomski oddelek /Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji  /

Osnovne gospodarske informacije o Sloveniji

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije, leta 2007 pa prevzela evro, kar je  povečalo njeno mednarodno konkurenčnost. Slovenija danes sodi med uspešne države z izobraženo delovno silo,  digitalno usmerjenostjo, privlačno logistično lego in z izraženim zavedanjem stalnega prilagajanja novim ter spreminjajočim danostim mednarodnega okolja.  


Slovenija predstavlja relativno majhno tržišče, saj njeno prebivalstvo znaša nekaj več kot 2 milijona prebivalcev. Ne glede na omenjeno dejstvo, je slovensko gospodarstvo uspešno in beleži pozitivne rezultate. Slovenija je veljajo za uspešno gospodarstvo že v času bivše Jugoslavije, z njeno osamosvojitvijo pa je pričela še bolj aktivno poslovati tudi v mednarodnem okolju. Slovenija je izkazovala konstantno povprečno gospodarsko rast  4 %, ki pa se znižala v letu 2008 zaradi svetovne finančne krize.


Gospodarska rast v Sloveniji, ki jo spodbuja vedno več dejavnikov, se je v prvem četrtletju letošnjega leta še pospešila, bruto domači proizvod je bil medletno višji za 5,3 %, kar je najvišja rast po drugem četrtletju leta 2008. Tako so se nadaljevala ugodna gibanja iz lanskega leta, ki je bilo po podatkih o poslovanju podjetij najuspešnejše po začetku krize. BDP je presegel povprečno raven iz leta 2008. Ob nadaljnji rasti izvoza, potrošnje gospodinjstev ter investicij v opremo in stroje se je letos začela krepiti tudi gradbena aktivnost. Rast BDP je znova občutno presegla povprečje evrskega območja (1,7 % medletno), tako da se nadaljuje triletno obdobje hitrejše rasti in posledično zmanjševanje zaostanka za povprečno razvitostjo v EU.


Rast tujega povpraševanja in izboljševanje konkurenčnega položaja še naprej spodbujata krepitev izvoza ter z njim povezano aktivnost v predelovalnih dejavnostih in nekaterih segmentih tržnih storitev. Z izvoznimi gibanji je povezana tudi rast prihodka v nekaterih segmentih tržnih storitev, zlasti to velja za promet in računalniške storitve. Ob nadaljnji rasti števila prihodov oz. prenočitev tujih turistov se je še povečal prihodek v gostinstvu.


Občutno izboljševanje razmer na trgu dela in visoka raven zaupanja potrošnikov sta ključna dejavnika nadaljnje rasti zasebne potrošnje (4,0 %). Rast zaposlenosti se je v prvem četrtletju nadaljevala (2,6 %), število zaposlenih je bilo za skoraj 25.000 večje kot v enakem obdobju lani. Zaposlenost se povečuje v skoraj vseh dejavnostih, po daljšem času izraziteje tudi v gradbeništvu, kratkoročna pričakovanja pa ostajajo na najvišji ravni po začetku krize. Medletna rast povprečne plače je ostala zmerna, plače pa so podobno kot zaposlenost višje kot pred letom v večini dejavnosti. Pozitivne razmere na trgu dela so vplivale na nadaljnje izboljšanje zaupanja potrošnikov, ki je letos na najvišji ravni doslej. Posledično se je nadaljevala tudi rast zasebne potrošnje.


Nadaljevala se je rast investicij v opremo in stroje, v začetku leta so se začele krepiti tudi gradbene investicije. Rast investicij v opremo in stroje se povezuje z visoko izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti, dobrimi poslovnimi rezultati in nižjo zadolženostjo podjetij. V začetku leta pa so znova začele okrevati tudi gradbene investicije. Poleg nadaljevanja lani začete rasti stanovanjskih investicij, povezane z oživljanjem trga nepremičnin, se povečujejo tudi ne-stanovanjske investicije.


Medletna inflacija je maja znašala 1,5 % in je še naprej predvsem posledica višjih cen energentov in storitev kot odraz ponudbenih dejavnikov in krepitve povpraševanja. Rast cen storitev se povezuje zlasti s krepitvijo zasebne potrošnje.
 

 

Prebivalstvo Slovenije

2.060.814

Površina

20.273 km2

Glavno mesto

Ljubljana (288.307 prebivalcev 2016)

BDP 2016

39.769 mlrd EUR

BDP per capita 2016

19.262 EUR

Ostala večja mesta

Maribor, Celje, Kranj, Koper, Novo mesto, Velenje, Ptuj

Valuta

Evro

Stopnja realne rasti BDP 2016

2,5 %

Zadolženost države 2016

79,7% BDP-ja oz. 31,307 mlrd EUR

Stopnja registrirane brezposelnosti 2016

11,2 %

 Povprečna mesečna plača 2016

1.613,73 EUR 

Davek na dobiček 2016

17%

DDV 2016

Splošna stopnja 22%, znižana stopnja 9,5%

Zunanja trgovina 2016

Izvoz: 24,903 mlrd EUR, uvoz: 24.064,5 mlrd EUR

 

Največji trgovinski partnerji 2016

Izvoz: Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Francija

Uvoz: Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska

Inflacija 2016

0,5

 Vse osnovne kazalce o Sloveniji, informacije o poslovnem okolju, režimu investiranja, načinu ustanavljanja podjetij, delovni zakonodaji, obdavčitvi in ostale podatke lahko pridobite na naslednji povezavi: http://www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php