Veleposlaništvo RS Berlin /Konzularni oddelek /Overitve /

Overitve

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov in prepisov ali fotokopij. Z overitvijo se na zasebni listini potrdi verodostojnost podpisa oz. rokopisa, na prepisu oz. fotokopiji pa istovetnost z izvirno listino. Z overitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine.

Slovenija in Zvezna Republika Nemčija sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin (Haag, 1961), v skladu s katero je javna listina, overjena s pečatom Apostille (potrditev pristnosti podpisa, pečata in svojstvo podpisnika), priznana v drugi državi podpisnici konvencije.